19th Ave New York, NY 95822, USA

на ключевой роли экономических знаний

Модель Формування Та Реалізації Регіональної Економічної Політики В Умовах Розвитку Економіки Знань С В Візіренко Ефективна Економіка 5 2012

загальнодержавного, регіонального, місцевого рівнів та органи місцевого самоврядування, громадські організації та асоціації компаній і фірм, які забезпечують розвиток потенціалу економіки знань регіону. Встановлено, що цифрова економіка як новий сучасний тип (модель розвитку) економіки уже включає сутнісні характеристики інноваційної економіки та економіки знань. Аргументовано, що високотехнологічність у виробництві, інноваційний характер й модернізація секторів промисловості на основі інформаційно-комунікаційних і цифрових технологій, динаміка цифрових трансформацій для України повинні стати пріоритетним рішенням для досягнення стійкого економічного зростання та розвитку.

Для підтримки бізнесу під час війни Україна вже впровадила декілька програм, зокрема звільнила підприємців від сплати ЄСВ, якщо підприємство не отримує дохід, а також від сплати земельного та екологічного податків на період воєнного стану для тих бізнесів, що розташовані у зоні бойових дій. Україна з 2015 року також доєдналася до “експериментаторів” зниження частки держави в економіці. Посилення приватної ініціативи безумовно є тим аспектом ринкової економіки, який зміцнює її довгострокову стійкість. Однак, рецепт успішності такої стратегії лежить не в сліпому зниженні частки держави в економіці, і не в формальному проведенні реформ по створенню ринкових інститутів.

Як свідчать історичні дані, частка державних витрат в економіці Ізраїлю в періоди воєнного протистояння перевищувала 75% ВВП. Нерідко ліберальні фантазії, не підтверджені емпіричними даними, видаються за доведені факти. Примітивно прості рецепти, на кшталт “давайте просто знизимо частку держави в економіці”, нав’язуються як якийсь чарівний засіб процвітання нації, щось на зразок “невидимої руки ринку”. Вересневе опитування українських підприємців показало, що за останні місяці UBI (Ukrainian Business Index) зріс до 33,9% (зі 100%).

У повоєнному відновленні економіки Великої Британії важливу роль зіграли соціальні ініціативи, приватизація, максимальна дерегуляція та всебічна підтримка приватного підприємництва. Сьогодні ця країна входить до G7 та здійснює 10% світового експорту всіх послуг (банківські, страхові, брокерські тощо). Ізраїльська армія відігравала роль кузні кадрів для технологічної сфери, а держава створила систему фондів венчурного фінансування інноваційних стартапів, включаючи залучення коштів іноземних інвесторів. За даними МВФ, середня частка державних видатків у ВВП серед бідних країн складає 20% ВВП, серед країн ЕМ – 30% ВВП, серед розвинених країн – 40% ВВП.

фінансових, технічних і кадрових ресурсів, місце промислово-інноваційної політики в системі інших напрямів діяльності регіону і перелік ієрархічно побудованих пріоритетів. Суб’єктами регіональної політики розвитку, заснованої на економіці знань є органи влади

на підвищення конкурентоспроможності економіки країни, має стати забезпечення подальшого розвитку науково–технологічного та інноваційного потенціалу регіонів. У сучасних умовах становлення економіки знань розвинені країни все більше уваги приділяють дослідженню ролі вищої освіти як фактору економічного зростання держави. Для української економіки, яка має досить високі кількісні показники стану вищої освіти, актуальним є підвищення її якісної складової. Метою дослідження є аналіз сучасного стану вищої освіти як галузі економіки та визначення перспектив її подальшого ефективного розвитку.

основою змін, що відбуваються, є якісно новий тип технологічного і господарського устрою, в якому роль головного виробничого ресурсу починають грати інформація, знання і рівень делегування повноважень по їх використанню, що закріплені на рівні законів, нормативних актів і розпорядчих документів [1, с.87]. Господарські системи розвинених країн все більш трансформуються в

Будь-яких позитивних наслідків сліпа стратегія зниження частки держави для української економіки не принесла. Активізації економічної діяльності не відбулося, інвестування економіки скоротилося до https://context.reverso.net/%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%B2%D0%BE%D0%B4/%D0%B0%D0%BD%D0%B3%D0%BB%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9-%D1%80%D1%83%D1%81%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9/Max+Polyakov рекордно низьких показників (15-18% ВВП), трудові ресурси масово покидали країну, розпочалося скорочення заощаджень населення, в кінці 2019 року почало скорочуватися промислове виробництво. При

вальних механізмів подолання економічних та соціальних проблем «слабких» регіонів. Така політика має стимулювати інтеграційні процеси в суспільстві, протистояти ризику посилення регіональних відмінностей. Потрібно виходити з того, що основним пріоритетним завданням регіональної економічної політики, спрямованої

розвитку окремих регіонів, створенні сприятливих умов для успішного функціонування господарських об’єктів і проживання населення, для розвитку ринкових відносин. Стратегічний аспект передбачає макросоціальне обґрунтування та розробку оптимальної перспективної територіальної структури життєдіяльності населення.

Leave a comment

× How can I help you?